Search
  • Printboxes

ทำความเข้าใจ ระบบสี CMYK VS RGB 

ระบบสี CMYK

เป็นสีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ CMYK ย่อมาจาก Cyan (ฟ้า) Magenta (แดงอมม่วง) Yellow (เหลือง) Key (สีดำ)ระบบสี CMYK

ถ้าเป็นสีที่ต้องพิมพ์ออกมา ไม่ว่าจะพิมพ์ในรูปแบบใดก็ตาม จะต้องใช้ค่าสีของ CMYK เพราะระบบสีแบบCMYK นั้นเหมาะสำหรับงานพิมพ์ งานส่วนมากที่พิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์แทบทุกชนิดจะเป็นงาน ระบบCMYK งานพิมพ์4สี CMYK เป็นการพิมพ์โดยการนำสีทั้ง 4 สี มารวมกันแล้วเกิดภาพต้นฉบับที่เราต้องการ

ระบบการพิมพ์ 4 สีเป็นระบบที่นิยมนำมาใช้มาที่สุดในแวดวงงานพิมพ์ CMYK จะตัดค่าสีที่ตาเรามองไม่เห็น หรือไม่สามารถแยกแยะออกถึงความใกล้เคียงกันมาเกินไปได้ อย่างในกรณีของใบไม้ ที่เราอาจจะมองว่าเป็นสีเขียว แต่ถ้าจะให้ระบุสีในใบไม้เดียวกันให้ใกล้เคียงที่สุด

อาจจะได้คำตอบที่เป็น สีเขียว, เขียวแก่, เขียวแก่กว่า, เขียวอ่อน, เขียวอมเหลือง, เขียวแกรมฟ้า ฯลฯ อย่างหาข้อสรุปไม่ได้ เพราะในสายตาคนเรามักจะมองรูปแบบสีหลัก ๆ เท่านั้น ดังนั้นปัญหาเรื่องของสีโหมด CMYK จึงจะตัดค่าสีที่ห่างกันไม่มากออกไป

ในปัจจุบัน ยังมีผู้มีความเข้าใจในส่วนนี้น้อยมาก เนื่องจากว่า นักออกแบบมือสมัครเล่น หรือ มือใหม่ เวลาต้องการจะทำงานประเภทสิ่งพิมพ์ ก็มักตั้งค่าสีเป็น RGB เพราะว่าค่าสีดังกล่าวสีสดกว่า แต่เมื่อสั่งพิมพ์แล้ว ทำให้ค่าสีที่ออกมาผิดเพี้ยน มากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับสีที่เลือก เช่น เลือกสีแดง อาจจะได้สีชมพู เหลือสีม่วง อาจจะได้สีน้ำเงิน ดังนั้นผู้ที่ใช้โหมดสีควรจะทำความเข้าใจของงานให้มาก เพื่องานที่ออกมาจะได้ค่าสีที่ตรงกับความต้องการผลิตกล่อง

RGB RGB มาจากการผสมสีหลัก 3 สีเข้าด้วยกัน คือ แดง (RED) เขียว (GREEN) แลน้ำเงิน (BLUE) RGB

เป็นสีที่ใช้ในการแสดงผลออกทางหน้าจอ คอมพิวเตอร์ จอมือถือ โทรทัศน์ เพราะสี RGB จะแสดงผลสีที่ดูสดกว่า ในส่วนของ RGB การเลือกสีต่างๆ นั้น สามารถเลือกได้ถึง 2 สี - 16 ล้านสี (ข้อมูลอ้างอิงจากกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี 2545)

โดยการเข้ารหัสสีของแต่ละแม่สี ทั้งสามสี (Red, Green และ Blue ตามลำดับ) โดยค่ารหัสแม่สีแต่ละแม่สี ต้องเป็นตัวเลขฐาน 16 (ซึ่งมีตัวเลข 0-9 และ A-F) 2 ตัวต่อหนึ่งแม่สี รวม 3 สี = 6 ตัวอักษร อย่างเช่นสี A2589D คือ เป็นสีที่มีค่าสีแดง (red) = A2, สีเขียว (green) = 58 และ น้ำเงิน (blue) = 9D

5 views0 comments