ผลิตกล่อง

การรับประกันสินค้า
1.งานพิมพ์ผลิตกล่อง กล่องสบู่ กล่องครีม กล่องเครื่องสำอาง โปรโมชั่นเน้นลดต้นทุนไม่สามารถเน้นสีเหมือนกันทุกใบ ในLOT นั้นๆ เป็นงานพิมพ์ร่วม  ****กรณีงานต้องการเน้นสีมาก ขอให้ลูกค้าแจ้งก่อนขอใบเสนอราคา (งานเน้นสีคืองานเพิ่มเพลตพิมพ์สีที่5-6 เพื่อคุมโทนอีกครั้งมีค่าใช้จ่ายสีละ3000บาท )
2.งานพิมพ์จริงไม่สามารถเทียบสีกับทางหน้าจอได้มือถือ คอมพิวเตอร์ ได้ (สีที่แสดงทางหน้าจอเป็นระบบ RGB และมีแสง สีระบบงานพิมพ์ CMYK)
3.การปั้มเค HOT STAMP ปั้มนูน EMBOSS หากต้องการเน้นความตรงจะต้องแจ้งและเลือกแบบพิมพ์แยกงานมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม และเสนอราคาใหม่ 
4.กรณีส่งไฟล์ผลิต หรือออกแบบพร้อมผลิต ลูกค้าเป็นผู้เตรียมไฟล์ text / AI รายละเอียดที่จะพิมพ์ลงบนกล่อง และเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดก่อนสั่งผลิต  ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากมีความผิดพลาดที่เกิดจากทางลูกค้า
5.ลูกค้าเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนสั่งผลิต เมื่อสั่งผลิตแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข หรือยกเลิกงานได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากมีความผิดพลาดที่เกิดจากทางลูกค้า
6.รับประกันคุณภาพงานเป็นระยะเวลา 7 วัน นับจากวันส่งมอบงาน ในกรณีงานไม่ตรงกับสเปคที่ได้สั่งผลิต หากแจ้งเกินกว่า 7 วัน ทางบริษัทจะถือว่าสินค้าถูกต้อง ณ วันที่ส่งมอบ และไม่รับเคลมสินค้าทุกกรณี


การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้า


1.มัดจำ 50% ก่อนเริ่มงาน และชำระส่วนที่เหลือ 50% ในวันที่ผลิตเสร็จ เพื่อนัดส่งมอบสินค้า
2.หากมีการรับสินค้าบางส่วนก่อน ต้องชำระเงินทั้งหมดก่อนเท่านั้น และต้องรับสินค้าที่เหลือภายใน 15 วัน หากเกิน 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาใด ๆ หากเกิดความเสียหายต่อสินค้า
3.กรณีที่งานผลิตเสร็จพร้อมส่งมอบแล้ว ลูกค้าไม่ชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือภายใน 7 วัน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมาย และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาใด ๆ หากเกิดความเสียหายต่อสินค้า
4.ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5.จะจัดส่งสินค้าใน 1-2 วันทำการตามวิธีการจัดส่งที่ลูกค้าแจ้งไว้ หลังได้รับการแจ้งชำระครบจำนวน